गरिवी घटेको भनिन्छ, त्यसको सूचक प्रति दिनको आम्दानि १.२५ डलरलाई मानिएको छ। प्रति दिनको १.२५ डलर आम्दानिले मानिसका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, नाना, छाना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा हुन सक्छ र!

सिमान्त तीन

अँध्यारो कोठाको टेबुल र कागजमा लेखिने शब्दभित्र शक्ति खोजीरहनु भएको छ भने कृपया एक पटक बाहिर निस्कनुहोस र नेपालबाट बगेर खेर गएको पानीलाई एक टकले हेर्नुहोस ! अनि थाहा पाउनु हुनेछ शक्ति कहाँ छ भनेर !

सिमान्त

सिमान्त पाँच

%d bloggers like this: