आजसम्म प्रयोग भएका प्रजातन्त्र र बिकासका अवधारणाले आफुलाई पछाडी पारेको हो भने त्यस्तो बिकासका ती अवधारणा र शासनका विधिहरुको विकल्पमा आवाज उठाउने अधिकार विश्वका आधाभन्दा धेरै गरिवहरुलाई हुने कि नहुने!

सिमान्त दुई

गरिवी घटेको भनिन्छ, त्यसको सूचक प्रति दिनको आम्दानि १.२५ डलरलाई मानिएको छ। प्रति दिनको १.२५ डलर आम्दानिले मानिसका आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, नाना, छाना लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा हुन सक्छ र!

सिमान्त तीन

%d bloggers like this: