यस पेजमा खाध्य प्रणाली र खाध्य सुरक्षा बारेका बिचार-विश्लेषणहरु संकलित छन।

आर्थिक एवं भौतिक सुविधाको पहुँच बढाएर सबैका लागि, सधैँका लागि सुरक्षित र पौष्ठिक आहारा उपलब्ध भएको अवस्था नै खाध्य सुरक्षाको स्थिति हो, जसबाट उनीहरुको खाध्य बस्तुको संख्यात्मक एवं गुणात्मक आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वस्थ जीवनको चाहना समेत पुरा हुनेछ ।

(Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life)

-(World Food Summit, 1996)

लेखक: जगदीशचन्द्र वाग्ले (जेसी)
सम्पर्क ईमेल: incomesco@outlook.com
वेबसाईट
इन्कम्सको (अंग्रेजीमा)