बिकास एउटा कठीन समिकरण हो, जसलाई निश्चित सूत्र लगाएर मात्र सहि उत्तर निकाल्न सकिन्छ©


अनुसन्धानात्मक कार्य/कृतिहरु यस पेजमा संकलित छन


लेखक: जगदीशचन्द्र वाग्ले (जेसी)
सम्पर्क ईमेल: incomesco@outlook.com
वेबसाईट
इन्कम्सको (अंग्रेजीमा)