कम्पनीहरूको शेयर त्यसका कर्मचारी र कामदारलाई

 Jagadish C Wagle © आजसम्म आईपुग्दा धनीहरू झनझन धनी हुंदै गए भने गरिवहरु झनझन गरिव। बिकासका धेरै आयम र सिध्दान्तहरू आए, गए र आउदै पनि छन। तर असमानतालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर आज पर्यन्त खोजी भैरहेको छ। विश्वमा बढिरहेको गरिवी र असमानतालाई कम गर्न मानवतावाद र सहयोगलाई औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ की भन्ने विषयलाई … Continue reading कम्पनीहरूको शेयर त्यसका कर्मचारी र कामदारलाई