सिमान्तबारे तपाईको सुझाव

तपाइको सानो सुझावले सिमान्तको बिकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ । आफ्नो अमूल्य मत दिएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा म तपाई प्रति सदा आभार रहनेछु ! धन्यवाद  🙂 – जेसी वाग्ले 


लेखेरै सुझाव दिई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तल “तपाइको बिचार” मा भरेर पठाउन सक्नुहुनेछ; वा तलको सम्पर्क फारम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ 🙂


सम्पर्क फारम

 

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.