ठीक बेठिक के जप्नु मन्त्र नै गलत भएपछी
ठीक खोजेर पाईन्न , बेठीकको चाङ्ग लागेपछि
अमृत बर्षा भेटिन्न राजै, सर्वत्र काउछो रोपेपछि

(फेबु ष्टाटसबाट)

©Jesi, 2016

share rule
share rule

 

Advertisements