नेपाली कांग्रेसको मान्यता: संकटमा चार तारा

तर सबै नेपाली शक्ति सहमत भएको यहि मान्यतामा चाक्सीबारीमा गर्जेको भारतीय मन सहमतथियो वा थिएन भन्ने कुरा पछि माओवादी आन्दोलनमा देखियो। जुन अहिले मधेश आन्दोलनमा देखाएको छ, त्यहीं सिके रावतहरु पनि छन। सके आफ्नो अभिष्ठ अहिल्यै पुरा गराउने, नसके सिकेलाइ अघि बढाउने मनसाय बुझिएकोले नेपाली जनता रुष्ठ देखिएका छन …

सिमान्तMarginal

बिसं२००६मासुवर्णसमशेरबिपीकोइरालाकोपार्टिमिलेरनेपालीकांग्रेसमापरिणतभएपछिबिपीकोइरालालेसुवर्णसमशेरकैपार्टिकोझण्डालाईनयाँपार्टिकोझण्डाबनाउनेनिर्णयगर्नुभयोनेपालडेमोक्र्याटिककांग्रेसलेप्रयोगगरिआएकोअहिलेकोनेपालीकांग्रेसकोझण्डालाईमान्यतानदिनपरेकोदवावलाईप्रतिकारगर्दैबिपीकोइरालालेभन्नुभयो– ‘धेरैसंख्यामाबनाइसकिएकातीझण्डाअस्विकारगर्दाठुलोआर्थिकक्षतिहुन्छ।

झण्डामाभएकाचारतारालेराष्ट्रराष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादधर्मस्वतन्त्रताकोप्रतिनिधित्वगर्दछनभने, रातोधर्का मध्येएउटालेप्रजातन्त्रकालागिक्रान्ति, सेतोलेशान्तिअर्काेरातोलेप्रजातन्त्रसंरक्षणका लागि सुकिलामुकिलाहरु; ‘’भूँइफुट्टा वर्ग’’ को बिरुद्धपुन: क्रान्तिभन्नेमान्यताराखेकाछन।तरअहिलेबदलिएकोसन्दर्भमातीमान्यताहरुसंकटमापरेकोअवस्था। नेपाली कांग्रेसको बिधान २०१७ को (संसोधन २०६६) परिच्छेद १ को दफा २ मा उध्येश्य बारे लेखिएको छ, जहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता बारे केहि बोलिएको छैन; केवल राष्ट्रियता…

View original post 518 more words

Advertisements

तपाईको बिचार

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.