तर सबै नेपाली शक्ति सहमत भएको यहि मान्यतामा चाक्सीबारीमा गर्जेको भारतीय मन सहमतथियो वा थिएन भन्ने कुरा पछि माओवादी आन्दोलनमा देखियो। जुन अहिले मधेश आन्दोलनमा देखाएको छ, त्यहीं सिके रावतहरु पनि छन। सके आफ्नो अभिष्ठ अहिल्यै पुरा गराउने, नसके सिकेलाइ अघि बढाउने मनसाय बुझिएकोले नेपाली जनता रुष्ठ देखिएका छन …

सिमान्तMarginal

बिसं२००६मासुवर्णसमशेरबिपीकोइरालाकोपार्टिमिलेरनेपालीकांग्रेसमापरिणतभएपछिबिपीकोइरालालेसुवर्णसमशेरकैपार्टिकोझण्डालाईनयाँपार्टिकोझण्डाबनाउनेनिर्णयगर्नुभयोनेपालडेमोक्र्याटिककांग्रेसलेप्रयोगगरिआएकोअहिलेकोनेपालीकांग्रेसकोझण्डालाईमान्यतानदिनपरेकोदवावलाईप्रतिकारगर्दैबिपीकोइरालालेभन्नुभयो– ‘धेरैसंख्यामाबनाइसकिएकातीझण्डाअस्विकारगर्दाठुलोआर्थिकक्षतिहुन्छ।

झण्डामाभएकाचारतारालेराष्ट्रराष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादधर्मस्वतन्त्रताकोप्रतिनिधित्वगर्दछनभने, रातोधर्का मध्येएउटालेप्रजातन्त्रकालागिक्रान्ति, सेतोलेशान्तिअर्काेरातोलेप्रजातन्त्रसंरक्षणका लागि सुकिलामुकिलाहरु; ‘’भूँइफुट्टा वर्ग’’ को बिरुद्धपुन: क्रान्तिभन्नेमान्यताराखेकाछन।तरअहिलेबदलिएकोसन्दर्भमातीमान्यताहरुसंकटमापरेकोअवस्था। नेपाली कांग्रेसको बिधान २०१७ को (संसोधन २०६६) परिच्छेद १ को दफा २ मा उध्येश्य बारे लेखिएको छ, जहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता बारे केहि बोलिएको छैन; केवल राष्ट्रियता…

View original post 518 more words

Advertisements